Všeobecné podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetových serverů na www.ubytovanilevne.eu, www.chatalevne.cz, www.penzionlevne.cz a www.hotellevne.cz (dále pouze „Servery“) je Firma Dušan Trs (dále pouze „Zprostředkovatel“), se sídlem na adrese Hodonín, Slunečná 3703/7, PSČ: 695 01, IČ: 61746550, zapsáno v živnostenském rejstříku v Hodoníně od 19.07.1995.

II. Základní informace o službách serverů

 1. Servery obsahují prostor pro zveřejnění a propagaci ubytovacích a jiných zařízení, jejich akčních nabídek, jiných služeb a přímých kontaktů na jejich poskytovatele (dále jen „Poskytovatel“), za účelem zprostředkování ubytování a služeb.
 2. Uživatelům internetu nabízí přehledné a příjemné prostředí pro výběr ubytování dle mnoha kritérií jako jsou například místo, vybavení, cena, počet lůžek a mnoha dalších. Informují také o různých sportovních, kulturních a společenských akcích v blízkém okolí objektů.

III. Podmínky pro zaregistrování ubytovacích zařízení a služeb na servery

  Na servery je možné vložit pouze ubytování a služby, které splňují následující podmínky:
  • veškeré informace o nich, uvedené poskytovatelem jsou pravdivé
  • poskytovatel je plně oprávněn v souladu se zákony dané země poskytovat tyto služby a zároveň tak také činí
  • nepropagují reklamu třetích stran ( www stránky, kontakty a akční nabídky, zejména konkurenčních firem)
  • je přiložena minimálně jedna fotografie ubytovacího zařízení (bez reklamních nápisů)
  • nejsou jinde nabízena za nižší cenu, než jaká je uvedena na serverech
  • splňují základní hygienické podmínky pro ubytování a služby
  • neohrožují svým stavem, stářím, nebo jiným způsobem zdraví či život klientů

IV. Postup při registraci

 • poskytovatel vyplní nejprve údaje pro vytvoření svého uživatelského účtu (jméno, e-mail, heslo)
 • v plném rozsahu souhlasí se smluvními podmínkami serverů
 • v dalším kroku vyplní ubytovací formulář (formulář služeb) a vloží fotografie objektu
 • po kompletním a (ve vlastním zájmu co nejpodrobnějším) vyplnění formuláře tento odešle ke schválení
 • neprodleně po schválení bude ubytovací zařízení prezentováno na serverech
 • následně má možnost editace ve formuláři (ceny, obsazenost, foto, akční nabídky atd.)

V. Podmínky spolupráce mezi zprostředkovatelem a poskytovatelem

 • poskytovatel je povinen poskytovat zprostředkovateli dle jeho dispozic potřebné informace a podklady, které bude vyžadovat zprostředkování příslušných kontraktů
 • zprostředkovatel poskytne uživateli přímý kontakt na poskytovatele, pokud se nejedná o cestovní kancelář či jiného zprostředkovatele ubytování, a to formou tel. čísla, nebo e-mailu
 • zprostředkovatel zveřejní odkaz na www stránky poskytovatele, pokud se nejedná o cestovní kancelář či jiného zprostředkovatele ubytování (platí u placené verze)
 • pokud by poskytovatel byl cestovní kancelář či jiný zprostředkovatel ubytování vyhrazuje si zprostředkovatel právo nezveřejnit jeho prezentaci, případně dohodnout jiné podmínky spolupráce a pokud tato skutečnost bude zjištěna až následně po zveřejnění prezentace, vyhrazuje si zprostředkovatel právo odstranit tuto prezentaci bez jakékoli náhrady či vrácení již uhrazené částky
 • zprostředkovatel neinkasuje žádné platby od třetí osoby (platí u placené verze)
 • poskytovatel se zavazuje pravidelně aktualizovat údaje o objektu, tak aby byly v souladu s nabízenými službami
 • dojde-li z jakýchkoli důvodů k výpadku či nefunkčnosti serverů, zavazuje se zprostředkovatel tyto co nejdříve uvést do původního stavu

VI. Platby a ceny

 • prezentace i registrace objektů je zdarma, poskytovatel má ovšem možnost sám zvolit placenou verzi prezentace, která nabízí rozšířené funkce uvedené v Tabulce nabízených služeb
 • cenu za poskytování ubytování a služeb si určuje poskytovatel sám, dle vlastního uvážení a má možnost ji průběžně měnit, zavazuje se ovšem, že nebude jinde nabízet stejnou službu za cenu nižší, než zde na serverech
 • zprostředkovatel nenese odpovědnost za neuhrazení platby za ubytování a poskytnuté služby poskytovateli klientem a doporučuje brát předem zálohu při závazné objednávce
 • zprostředkovatel nepožaduje žádné provize z uskutečněných ubytování (platí u placené verze)
 • u verze zápisu zdarma inkasuje zprostředkovatel provizi ve výši 10% z celkové ceny uskutečněné objednávky pobytu, a to způsobem, že inkasuje od klienta zálohu na pobyt a po odečtení provize zašle poměrnou částku na účet poskytovatele
 • v případě, že zálohu inkasuje poskytovatel, zavazuje se zaslat provizi na účet zprostředkovatele neprodleně po přijetí zálohy od klienta
 • cena placené prezentace se řídí aktuálním ceníkem, nebo individuální dohodou
 • zprostředkovatel se zavazuje nezměnit dohodnutou částku po celou dobu předplacené prezentace
 • faktura za placenou prezentaci bude zaslána neprodleně po přijetí platby na účet zprostředkovatele, a bude na ní uvedena jednak dohodnutá částka a také doba prezentace
 • pokud poskytovatel neuhradí dohodnutou částku za objednané služby, jeho prezentace nebude zveřejněna jako placená verze, a to do doby, než bude částka uhrazena
 • veškeré platby budou hrazeny bezhotovostně na účet provozovatele vedený v ČR a na Slovensku, nebo jiným způsobem, bude-li uveden v platebních možnostech na serverech
 • poskytovatel bude mít také možnost zakoupit doplňkové balíčky služeb uvedené na serverech
 • poskytovatel se zavazuje uhradit objednané služby nebo provize v plné výši, a to nejpozději do 14. dnů od provedení závazné objednávky

VII. Závěrečná ujednání

 • zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za informace, fotografie a veškerá data zveřejněná poskytovatelem
 • Zprostředkovatel si vyhrazuje právo odstranit jakékoli údaje zadané poskytovatelem v případě, že budou v rozporu s právním řádem dané země, v rozporu s dobrými mravy, vulgarismy, podporovat rasismus a podobné, nebudou-li v zájmu zprostředkovatele, nebo mohou způsobit újmu třetím osobám
 • poskytovatel souhlasí s veřejnou prezentací údajů, fotografií a dalších dokumentů o ubytovacích zařízeních a službách nejen na serverech, ale také u ostatních smluvních partnerů
 • poskytovatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení také o jiných produktech provozovatele i třetích stran
 • souhlasem s těmito podmínkami se ruší všechna předchozí ujednání
 • provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat či odstranit prezentaci při porušení těchto podmínek a to bez nároku na vrácení poměrné části přijaté odměny
 • zprostředkovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto podmínky i bez předchozího upozornění
 • smluvní vztah založený mezi poskytovatelem a zprostředkovatelem se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • ostatní záležitosti neuvedené v těchto smluvních podmínkách se řídí příslušnou právní úpravou dané země

Tabulka nabízených služeb

Služba ZDARMA START KLASIK IDEAL
Registrace + vložení objektu Ano Ano Ano Ano
Prezentace objektu, vlastní www (ubytovanilevne.eu/název objektu) Ano Ano Ano Ano
Fotografie – maximálně 40 fotografií Ano Ano Ano Ano
Zařazení do kategorií: Typ ubytování (vhodné pro) 39 Ano Ano Ano Ano
Zobrazení Polohy na mapě + GPS souřadnice Ano Ano Ano Ano
Zobrazení telefonního čísla: 2x Ano Ano Ano Ano
On-line úpravy 24 hodin denně (upravuje majitel objektu) Ano Ano Ano Ano
Kalendář obsazenosti – editace volných termínů Ano Ano Ano Ano
Podrobný ceník Ano Ano Ano Ano
Adresa objektu Ano Ano Ano Ano
On-line podpora 7 dní v týdnu Ne Ano Ano Ano
Zobrazení v katalogu před objekty zdarma Ne Ano Ano Ano
Odkaz na vlastní www stránky Ne Ano Ano Ano
On-line rezervace Ne Ano Ano Ano
Zaslání dotazu Ne Ano Ano Ano
Statistiky zobrazení, rezervací, poptávek a dotazů Ne Ano Ano Ano
Poptávka ubytování + kontaktní informace na poptávající Ne Ano Ano Ano
UPŘEDNOSTNĚNÝ VÝPIS OBJEKTU ZDARMA 6 měsíců 12 měsíců
Objekt se zobrazuje na předních místech v katalogu, v sekci doporučujeme, tip měsíce a na úvodní stránce katalogu Ne Ano Ano
NADSTANDARDNÍ SLUŽBY ZDARMA VYTVOŘENÍ ÚDRŽBA
Vytvoření kompletní prezentace naším pracovníkem v administraci Ne Ano Ano
Celoroční údržba a aktualizace informací prezentace naším pracovníkem Ne Ne Ano
FOTOSLUŽBY ZDARMA FOTO PANORAMA KOMPLET
Kompletní nafocení objektu (interiér + exteriér) Ne Ano Ne Ano
Virtuální panorama objektu 360° Ne Ne Ano Ano
Jedná se o odborně zpracované fotografie profesionálem.   Ano Ano Ano

Popis placených služeb

On-line podpora: náš proškolený operátor odpovídá na vaše dotazy a připomínky, pomáhá řešit technické problémy týkající se prezentace objektu a poskytuje základní rady a tipy pro úspěšnou prezentaci, a to formou on-line chatu na stránkách, e-mailem, nebo telefonicky. To vše v nejkratší možné době.

Zobrazení v katalogu před objekty zdarma: objekt se zobrazuje v katalogu na předních pozicích před všemi objekty zdarma, čímž dosáhne větší možnosti zobrazení a rezervací volných termínů.

Odkaz na vlastní www stránky: pokud máte své www stránky objektu, bude v prezentaci uveden odkaz na tyto stránky a to formou tlačítka přímo v prezentaci a také textovým odkazem v kontaktech prezentace.

On-line rezervace: v prezentaci je uvedeno tlačítko s formulářem pro on-line rezervaci termínu. Po vyplnění a odeslání formuláře je rezervace včetně kontaktů na zákazníka odeslána okamžitě na váš e-mail a vy zasíláte potvrzení rezervace přímo zákazníkovi.

Zaslání dotazu: pomocí tlačítka odeslat dotaz bude odeslán dotaz týkající se ubytování přímo na váš e-mail včetně kontaktních údajů, a poté komunikujete přímo se zákazníkem

Statistiky: po přihlášení k účtu máte k dispozici statistiky týkající se zobrazení prezentace, odeslaných rezervací, dotazů, poptávek, vyžádaných telefonních čísel a zobrazení vlastních www stránek.

Poptávka ubytování: pokud zákazník nemá čas vyhledávat v katalogu, nebo chce získat více nabídek ubytování a poté si některou z nich vybrat, vytvoří poptávku dle vlastních požadavků, která bude okamžitě rozeslána všem objektům odpovídajícím zadaným požadavkům. Po přihlášení k účtu má provozovatel ubytování možnost zaslat okamžitě nabídku přímo poptávajícímu na e-mail, nebo jej kontaktovat telefonicky v případě, že je uveden také telefonní kontakt. Veškeré údaje o poptávkách včetně kontaktních informací slouží pouze k odeslání nabídky, a je zakázáno tyto informace jakýmkoli způsobem šířit, zveřejňovat, předávat, prodávat, nebo využívat pro jakékoli jiné účely. Při porušení těchto podmínek bude uložena pokuta 500,- Kč za každou poptávku jednotlivě.

Platnost těchto smluvních podmínek je od 9.4.2011. (Aktualizace 14.2.2014)

Všechna práva vyhrazena ubytovanilevne.eu | Vytvořil Ubytovanilevne.eu